Základná škola, Severná 21, Moldava nad Bodvou

 

Navigácia

Nedeľa 1. 3. 2015

Ten vyučujúci je najlepší, ktorý najviac naučí, hoci je aj prísny. (Móric Beňovský)

Vychovávame žiakov pre Európu.

Novinky

 • Jarné prázdniny

  Oznamujeme rodičom a žiakom školy, že v čase od 23. 2. do 27. 2. 2015 sa začínajú pre žiakov Košického kraja jarné prázdniny. ŠKD počas jarných prázdnin nebude v prevádzke. Vyučovanie sa začne 2.3.2015 (pondelok). 

 • KK olympiády v anglickom jazyku

  Dňa 10.2.2015 sa uskutočnilo krajské kolo olympiády v anglickom jazyku ktorého sa zúčastnila naša žiačka Laura Valigová ktorá získala krásne 5. miesto. Srdečne blahoželáme.

 • OK GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

  Dňa 5.2. sa v Poproči uskutočnilo OK geografickej olympiády. Úspešnými riešiteľmi sa stali Vanesa Muchová z 9. B triedy, Adam Gajdoš z 5. A triedy a vo svojej kategórii sa víťazkou stala a 1. miesto získala Simona Bosnyáková zo 7. A triedy. Srdečne blahoželáme, prajeme veľa úspechov aj v nasledujúcom ročníku tejto olympiády. Ďakujeme p. učiteľke Mgr. Valérii Blahovskej za prípravu žiakov a Simonke budeme držať palce na krajskom kole.

 • Oznam o chrípkových prázdninách

  Vážení rodičia,

  Riaditeľka Základnej školy Severná 21 v Moldave nad Bodvou na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach oznamuje rodičom  žiakov základnej školy, že podľa Metodického usmernenia MŠ SR č. 15/2005-R, čl. 5, odst. 2, písm. c, v súvislosti s chrípkovým ochorením, prerušuje výchovno-vzdelávací proces v trvaní 5 dní a to od 6.2.2015 (t.j. piatok) do 10.2.2015 (utorok).Vyučovanie sa začne 11.2.2015 v stredu.

 • OK biologickej olympiády kategórie C

  Dňa 4. februála 2015 sa v Slanci konalo obvodné kolo Biologickej olympiády kategórie C. V teoreticko - praktickej časti nás reprezentovali žiaci 9. A triedy Adriana Molnárová, ktorá sa stala úspešnou riešiteľkou a Michal Faragó, ktorý sa umiestnil na 3. mieste. Srdečne blahoželáme a ďakujeme p. učiteľke Mgr. Zite Szalontay za prípravu žiakov.