Základná škola, Severná 21, Moldava nad Bodvou

 

Navigácia

Počet návštev: 2629103
Štvrtok 26. 11. 2015

Ten vyučujúci je najlepší, ktorý najviac naučí, hoci je aj prísny. (Móric Beňovský)

Vychovávame žiakov pre Európu.

Novinky

 • Pozvánka na Katarínsku zábavu

 • Vyhodnotenie 11. ročníka celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“

  Vyhodnotenie 11. ročníka celoslovenského projektu

  „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“k Medzinárodnému dňu školských knižníc

  Celoslovenský projekt sa konal pod záštitou ministra

 • Testovanie žiakov 5 ročníka - TESTOVANIE 5 - 2015

  Testovanie žiakov 5. ročníka sa uskutoční dňa 25. novembra 2015 (streda) z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

  Cieľom testovania je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2. Poskytne škole spätnú väzbu, ako pripravila žiakov na prechod z ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 a bude vstupnou informáciou pre učiteľov na 2. stupni pre zlepšovanie vzdelávania žiakov a skvalitňovanie vyučovania. Zároveň bude slúžiť na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov v celoštátnom meradle. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Žiaci píšu 60-minútové testy, a to z matematiky v čase od 8.20 hod. do 9.20 hod. a zo slovenského jazyka a literatúry od 10.05 hod. do 11.05 hod.. Účasť žiakov 5. ročníka na Testovaní 5-2015 je povinná.

 • OK v basketbale žiačok

  Dňa 23.11.2015 sa naše dievčatá zúčastnili OK v basketbale. Blahoželáme žiačkam Lukrécii Bilohuščinovej, Miriam Antlovej, Laure Túrócziovej, Viktórii Ondernickej, Michaele Draskóczyovej Vivien Szmudovej a Stanislave Špakovej, ktoré obsadili v OK 5. miesto.

 • Okresné kolo vo vybíjanej najmladších žiakov

  Dňa 20.11.2015 sa stala naša škola organizátorom OK vo vybíjanej najmladších žiakov. Za účasti šiestich škôl okresu Košice - okolie sa naši žiaci 1. stupňa umiestnili na krásnom 3. mieste. Blahoželáme žiakom Fečuovej Laure, Kolesárovej Leonor, Peczuchovej Daniele, Erikovi Smutnému, Strakovej Michaele, Thomasovi Szafkovi, Marcelovi Ščerbákovi, Rastislavovi Šomodymu, Danielovi Budovskému, Aurélovi Kočišovi, Tamare Švečkovej a Vanese Bačovej za úspešnú reprezentáciu školy.