Základná škola, Severná 21, Moldava nad Bodvou

 

Navigácia

Utorok 21. 10. 2014

Ten vyučujúci je najlepší, ktorý najviac naučí, hoci je aj prísny. (Móric Beňovský)

Vychovávame žiakov pre Európu.

Novinky

 • Poďakovanie za zber papiera

  Vedenie školy sa chce touto cestou poďakovať všetkým rodičom, starým rodičom, kolegom, žiakom a priateľom školy za ďalšiu z vydarených aktivít našej školy. Svoju úlohu ochrancov prírody, vzala vážne väčšina žiakov. Túto jeseň sme za našu školu odovzdali zberným surovinám vyše 18 000 kg papiera. Zachránili sme tak 360 dospelých stromov.

 • Školienka v IV. MŠ

  Dňa 17.10.2014 žiaci III.B a IV.B triedy s p. uč. Mgr. Sylviou Strámovou a Mgr. Erikou Hutkayovou navštívili svojich mladších kamarátov v IV. MŠ "Veselá Zebra". V rámci spolupráce s MŠ im zahrali krátke divadelné pásmo pod názvom "Školienka a dvanásti mesiačikovia" s edukačným charakterom. Školáci im predstavili jednoduché hudobné nástroje a Školienka sa spolu s deťmi naučila mesiace v roku. Na záver si spoločne zaspievali a zatancovali. Viď. fotoalbum wink

 • Deň slovenskej kultúry

  Dňa 14. októbra usporiadalo Mestské kultúrne stredisko v Moldave nad Bodvou oslavu Dňa slovenskej kultúry. Deň slovenskej kultúry otvoril svojím príhovorom primátor mesta Ing. István Zachariaš.
  „Pán Boh daj šťastie“, bol názov programu, ktorý predviedli žiaci našej školy, pod vedením Mgr. Julianny Kötelešovej a Mgr. Tatiany Mitrovej. Naše poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim a pani učiteľkám. Ďakujeme za krásny umelecký zážitok.

 • Festival vín a vinobrania

  Dňa 9. októbra 2014 Mestské kultúrne stredisko v Moldave nad Bodvou zorganizovalo kultúrne podujatie Festival vín a vinobrania. Súčasťou tohto podujatia bol aj kultúrny program našich žiakov. Ďakujeme žiakom a p. učiteľke Benickej za prípravu programu.
 • Didaktické hry a účelové cvičenie

  Dňa 30. septembra 2014 sa na našej škole uskutočnili Didaktické hry pre žiakov 1. - 4. ročníkov a účelové cvičenie pre žiakov 5. - 9. ročníkov, za účasti vojenského útvaru VÚ 3030 z Veľkej Idy. Vojaci pripravili pre našich žiakov stanovištia, na ktorých plnili zadané a pre žiakov veľmi zaujímavé činnosti napr.: Rambo dráha - prekážková dráha, maskovanie v terené, skúšanie ochranných masiek, ďalej sa mohli zahrať na zdravotníkov, prezrieť si zbrane. Najviac ich zaujala ukážka svetelných signálov, dymovníc a vojenskej techniky. Po absolvovaní branného cvičenia boli žiaci odmenení vojenskými odznakmi a odchádzali domov s jedinečnými zážitkami.