Základná škola, Severná 21, Moldava nad Bodvou

 

Navigácia

Počet návštev: 2471663
Streda 5. 8. 2015

Ten vyučujúci je najlepší, ktorý najviac naučí, hoci je aj prísny. (Móric Beňovský)

Vychovávame žiakov pre Európu.

Novinky

 • Oznam

  Oznamujeme rodičom a žiakom, že letné prázdniny sa začínajú od stredy 1.7 - do utorka 1.9.2015, nástup do školy 2.9.2015 v stredu!

 • Záver školského roka

  A už je to tu.....záver školského roka sme dnes oslávili v átriu našej školy tradične, oceňovaním žiakov za ich celoročnú prácu, športové úspechy, výtvarné, matematické a rôzne predmetové súťaže.

  Všetkým žiakom prajeme príjemné prázdniny plné zážitkov bez ujmy na zdraví a zamestancom školy zaslúženú dovolenku.

 • Rozlúčka s deviatakmi

  Dňa 29.6.2015 sa v školskej jedálni našej školy konala slávnostná rozlúčka so žiakmi deviateho ročníka. V sprievode svojich triednych učiteliek slávnostne nastúpili pred svojich mladších spolužiakov, pedagógov, rodičov a starých rodičov. Deviataci opúšťajú brány našej školy a odovzdávajú žezlo svojim nasledovníkom – ôsmakom. Lúčia sa s najkrajším, bezstarostným obdobím svojho života, plní očakávania z niečoho nového čo ich ešte len čaká . Nikdy nezabudnú, ako prvýkrát prekročili prah školy plní očakávania – čo všetko sa naučia a zažijú.  Na prvom stupni si poradili s písmenkami, matematikou, prírodovedou či vlastivedou.  Zažili pekné výlety a školy v prírode. Na druhom stupni to bolo o niečo náročnejšie. Pribúdalo učenia  aj starostí.  Ale všetko úspešne zvládli - aj monitor z matematiky a slovenského jazyka. Teraz sú už všetci prijatí na gymnáziá a stredné školy, ktoré si zvolili. Všetci im držíme palce, aby úspešne šli za svojím cieľom.

 • Práca žiackeho parlamentu

  Milí žiaci!

  Aj tento rok na našej škole fungoval žiacky parlament. Jeho členov sme si my, žiaci  zvolili na začiatku školského roka. Tvorili ho zástupcovia z jednotlivých tried.

  Cieľom žiackeho parlamentu bolo to, aby ste prostredníctvom týchto žiakov predkladali vaše pripomienky a návrhy ako zlepšiť náš spoločný život na tejto škole a pomáhali odstraňovať vzniknuté nedostatky. V neposlednom rade tiež pomáhali pedagógom pri organizovaní spoločenských aktivít ako napr.: Na kolesách za zdravím, Týždeň bez sladkostí alebo zber papiera.