Základná škola, Severná 21, Moldava nad Bodvou

 

Navigácia

Pondelok 26. 1. 2015

Ten vyučujúci je najlepší, ktorý najviac naučí, hoci je aj prísny. (Móric Beňovský)

Vychovávame žiakov pre Európu.

Novinky

 • Poďakovanie - Zápis žiakov do 1. ročníka

  Dňa 15.01.2015 sa na našej škole konal slávnostný zápis detí do 1. ročníka. Ak vám termín dnešného slávnostného zápisu predškolákov do 1. ročníka nevyhovoval, je možné zápis uskutočniť až do 15. februára v kancelárii zástupkýň RŠ. V školskom roku 2015/2016 otvoríme dve triedy.
  Chceme sa poďakovať rodičom, ktorí prišli zapísať svoje dieťa do našej ZŠ prvýkrát, ďakujeme aj rodičom, ktorí opätovne prejavili dôveru i spokojnosť s našou školou a zapísali ku nám svoje ďalšie dieťa.
  Tešíme sa na vzájomnú spoluprácu a pre všetkých rodičov sú dvere našej školy vždy otvorené.
                                                                       

 • Zápis detí do ZŠ

  Riaditeľstvo školy oznamuje zákonným zástupcom detí, ktorí k 31.8.2015 dovŕšia vek 6 rokov, že

  dňa 15. januára 2015 od 14.00 do 18.00 hod 

  sa uskutoční

  Slávnostný zápis detí do 1. ročníka ZŠ.

 • Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

  Dňa 14.1.2015 sa na našej škole uskutočnil 25. ročník  okresného kola olympiády v anglickom jazyku. Súťažilo sa v 2 kategóriách. Kategória 1A bola určená pre žiakov 6. a 7. ročníka a kategória 1B pre žiakov 8. a 9. ročníka. Okresného kola sa zúčastnilo 16 škôl okresu Košice – okolie. Zúčastnení žiaci boli veľmi šikovní a súťaž prebehla na vysokej jazykovej úrovni. Našu školu reprezentovali žiaci Sebastián Stupák zo 7. A triedy a to v kategórii 1A, ktorý sa umiestnil na krásnom 4. miesteLaura Valigová, žiačka 8. A triedy, ktorá v kategórii 1B zvíťazila a bude našu školu reprezentovať na krajskom kole olympiády, ktoré sa uskutoční 10. februára 2015 v Košiciach. Srdečne obom žiakom blahoželáme, Laure budeme držať palce na krajskom kole. Ďakujeme p. učiteľkám Mgr. Gabriele Kováčovej a Mgr. Anne Gedeonovej za prípravu žiakov a za organizáciu okresného kola olympiády v anglickom jazyku. Všetkým našim žiakom, ktorí reprezentovali školu v okresných kolách olympiád v cudzom jazyku prajeme veľa chuti do štúdia jazykov.

 • OK olympiády v nemeckom jazyku

  Dňa 13.1.2015 sa na našej škole konalo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci museli zvládnuť posluch s porozumením, čítanie s porozumením a gramatický test. V ústnej časti na nich čakal opis obrázka a voľný rozhovor na dané témy.  Úlohy boli síce náročné, ale naše žiačky to veľmi úspešne zvládli. V kategórii  1A sa na krásnom 2. mieste umiestnila žiačka 7.A triedy Miriam ANTLOVÁ. V kategórii 1B sa na krásnom 3.mieste umiestnila žiačka 8.A triedy Zuzka PETRÍKOVÁ. Obom žiačkam srdečne gratulujeme a ďakujeme za zodpovednú prípravu. Ďakujeme p. učiteľkám Mgr. Zuzane Prokopovej a Mgr. Anne Gedeonovej za prípravu žiačok a za organizáciu okresného kola olympiády v nemeckom jazyku.

 • Novoročné prianie

  Vedenie základnej školy praje všetkým pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom, žiakom, rodičom a priateľom školy úspešný rok 2015. Nový rok nech je plný šťastia, zdravia, dobrých ľudí, ráno nech Vás láska budí, nech je s Vami koho ľúbite, majte vždy všetko počom túžite.