krúžok

Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Gabriela Janičová Jag Rozvrh
Riaditeľka školy
Gabriela.Janicova@zssevmoldava.sk
 
 
Mgr. Renáta Ovseníková Ovs Rozvrh
Zástupkyňa školy
Triedna učiteľka: VII.A
Renata.Ovsenikova@zssevmoldava.sk
 
 
Mgr. Renáta Balážová BaR Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.B
Renata.Balazova@zssevmoldava.sk
 
 
Mgr. Renáta Benická Be Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
Renata.Benicka@zssevmoldava.sk
 
 
PaedDr. Eleonóra Budzáková Bu Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Eleonora.Budzakova@zssevmoldava.sk
 
 
Mgr. Samuel Buchala BuS Rozvrh
Učiteľ
SamuelBuchala@zssevmoldava.sk
 
 
Mgr. Beáta Dubinská DuB Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
Beata.Dubinska@zssevmoldava.sk
 
 
Mgr. Michaela Duhančíková DuM Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
MichaelaDuhancikova@zssevmoldava.sk
 
 
Mgr. Jozef Fuňak Fu Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Michaela Gáborová GaM Rozvrh
Učiteľka
michaelagaborova@zssevmoldava.sk
 
 
Mgr. Peter Gergeľ GeP Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Erika Hutkayová Hu Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
Erika.Hutkayova@zssevmoldava.sk
 
 
Mgr. Martina Chovancová Cho Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Martina.Chovancova@zssevmoldava.sk
 
 
Michal Ičo IcM Učiteľ
 
 
Mgr. Radoslava Jánošíková JaR Rozvrh
Učiteľka
Radoslava.Janosikova@zssevmoldava.sk
 
 
Mgr. Ľuboš Köteleš Rozvrh
Triedny učiteľ: VI.A
luboskoteles@gmail.com
 
 
Mgr. Zuzana Liptáková Li Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.B
zuzkali@centrum.sk
 
 
Mgr. Zuzana Prokopová Pro Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.B
prokopova.zuzana@gmail.com
 
 
Mgr. Lenka Stone Sto Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
lenkalendakova@yahoo.com
 
 
Mgr. Mária Sýkorová Sy Rozvrh
Triedna učiteľka: V.A
marika.maruscakova@gmail.com
 
 
Bc. Patrícia Šarvanec ŠaP Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
p.korossyova@gmail.com
 
 
Renáta Šavlová Ša Pedagogický asistent učiteľa
renata.savlova@gmail.com
 
 
Mgr. Jana Trembová Tre Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
janka.trembova@gmail.com
 
 
Katarína Brúgóšová Bru Vychovávateľka ŠKD
katica.brugos@gmail.com
 
 
Renáta Šavlová Ša Vychovávateľka ŠKD
renata.savlova@gmail.com
 
 
Lenka Urbanová Urb Vychovávateľka ŠKD
lienka2279@gmail.com

© aScAgenda 2023.0.1394 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 27.01.2023

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Severná 21
  045 01 Moldava nad Bodvou
 • Škola: 055 / 460 31 09
  Hospodárka školy: 055 / 489 80 99
  Mobil škola: +421 903 128 532
  Vedúca ŠJ: 055 / 460 24 89
  Mobil vedúca ŠJ: +421 903 165 019

Fotogaléria