Navigácia

Kontakt

 • Základná škola
  Severná 21
  045 01 Moldava nad Bodvou
 • Škola: 055 / 460 31 09
  Mobil: +421 903 128 532
  Vedúca ŠJ: 055 / 460 24 89

Mapa

Ten vyučujúci je najlepší, ktorý najviac naučí, hoci je aj prísny.   

                                                                                                                  (Móric Beňovský)

 

Vychovávame žiakov pre Európu.

 • Oznam o udelení riaditeľského voľna

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. § 150 ods. 5 v znení neskorších predpisov a v súlade § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka riaditeľstvo Základnej školy, Severná 21 v Moldave nad Bodvou Vám oznamuje, že udeľuje riaditeľské voľno na dni 11. 10. – 12. 10. 2018 pre žiakov primárneho a nižšieho stredného vzdelávania.

  Zároveň Vám oznamujeme, že z uvedeného dôvodu na dni 10. - 12. 10. 2018 nie je zabezpečená prevádzka školského klubu detí. Súčasne oznamujeme, že strava pre žiakov Cirkevnej spojenej školy a ZŠ s VJM bude zabezpečená.

 • Aj tento školský rok sme sa zapojili do projektu Záložka do knihy spája školy, ktorý vyhlasuje každoročne Slovenská pedagogická knižnica. Naši žiaci so svojimi pani učiteľkami vyhotovili spolu 180 ks záložiek pre žiakov na Základnej škole v Záhorskej Vsi. Balík so záložkami sme pridelenej škole v týchto dňoch odoslali. V každej našej záložke bol kúsok úsilia a práce. Veríme, že našich "kamarátov" na západe potešia, zároveň s prekvapením očakávame záložky aj my od nich.

 • Pri príležitosti Dňa duševného zdravia sme pre žiakov deviateho ročníka v spolupráci s regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach dňa 5.10.2018 zorganizovali besedu s názvom "Duševné zdravie človeka". Pani doktorka E. Schnitzerová oboznámila žiakov s príčinami a následkami stresu a so spôsobom, ako sa škodlivému stresu vyhnúť a ako sa s ním vysporiadať. Beseda bola veľmi podnetná a viedla žiakov k zamysleniu sa nad životným štýlom, ktorý vedú a ktorý je mnohokrát pre ich psychickú pohodu nevhodný. Keďže v nás téma otvorila mnohé otázky, budeme o nej diskutovať na hodinách biológie, etickej a náboženskej výchovy.

 • Poďakovanie za zber papiera

  CHRÁNIME STROMY

  V dňoch 2. a 3. okt, čo je óbra 2018 naša škola zorganizovala už tradičný jesenný zber papiera, ktorý bol mimoriadne úspešný. Spoločnými silami sa nám podarilo nazbierať 17 010 kg odpadového papiera, čo je 59,48 kg na žiaka. Recykláciou šetríme nielen energiu, ale aj znižujeme ekologickú záťaž prostredia. Zberový papier je významnou surovinou napríklad pri výrobe hygienických, baliacich a obalových papierov. Na záchranu jedného stromu je potrebné nazbierať 125 kg papiera. Takže jesenným zberom papiera naša škola zachránila 136 dospelých, urastených stromov, čo je skvelá správa.

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Fotogaléria

Utorok 16. 10. 2018

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Severná 21
  045 01 Moldava nad Bodvou
 • Škola: 055 / 460 31 09
  Mobil: +421 903 128 532
  Vedúca ŠJ: 055 / 460 24 89

Fotogaléria