• Poďakovanie za hlasovanie
     • Poďakovanie za hlasovanie

      Riaditeľstvo Základnej školy, Severná 21 v Moldave nad Bodvou ďakuje všetkým rodičom a obyvateľom nášho mesta za hlasovanie v projekte "Vy rozhodujete, my pomáhame". Vďaka Vášmu hlasovaniu škola získala 2. miesto v projekte a finančný dar v hodnote 600 €.

    • PRIPRAVME SA NA ĎALŠÍ ROČNÍK SÚŤAŽE DOMESTOS PRE ŠKOLY
     • PRIPRAVME SA NA ĎALŠÍ ROČNÍK SÚŤAŽE DOMESTOS PRE ŠKOLY

      Vážení rodičia,

      Pripravme sa na ďalší ročník súťaže!

      Opätovne by sme sa spolu s Vami radi zúčastnili ďalšieho ročníka súťaže „Domestos pre školy 2018“. V minulom ročníku sa nám za vašej výraznej pomoci podarilo stať sa ABSOLÚTNYM VÍŤAZOM súťaže Domestos pre školy 2017. Nový ročník súťaže sa koná v termíne od 4. 9. do 31. 12. 2018. Už teraz ale môžete školu podporiť bločkami z nákupu produktov značky Domestos. Na tento účel budú v obchodoch umiestnené označené boxy, do ktorých môžete bločky vhadzovať. Na začiatku školského roka 2018/2019 budú môcť odovzdať nazbierané bločky z prázdnin svojim p. triednym učiteľkám alebo p. učiteľke Mitrovej.

     • Exkurzia tretiakov

      Dňa 25. júna sme navštívili s našimi tretiakmi Kováčšku vyhňu a Múzeum vín. Prehliadka jednotlivých miestností žiakov veľmi zaujala. Pozorne počúvali výklad o histórii nášho mesta a kládli zvedavé otázky. Vystavené exponáty ich presvedčili o rozmanitosti a šikovnosti miestnych remeselníkov. Zistili, že okrem kováčskeho cechu významné miesto zastával aj cech obuvníkov, klobučníkov, krajčírov i medovnikárov. Nezabudnuteľným zážitkom bola prehliadka trojpodlažného pivničného systému Múzea vín. Vydarená exkurzia poskytla žiakom veľmi pekné a poučné dopoludnie.

     • Údolie manitou

      19. júna sme navštívili s našimi piatakmi, 5.A a 5.B triedou, zábavno-zážitkový park - Údolie manitou. Žiakom sa venovali celé poobedie Indiánky, ktoré im predstavili históriu Indiánov, ich spôsob života, vyskúšali si spoločne hod oštepom, streľbu prakom, indiánske prekážky a mnoho ďalších aktivít. Naše dievčatá sa premenili na krásne Indiánky a domov sme sa vracali síce unavení,no spojojní, šťastní a plní zážitkov.

  • Partneri

   • Mesto Moldava nad Bodvou
   • Operačný program vzdelávania
   • Agentúra MŠVVaŠ pre štrukturálne fondy EÚ
   • Európsky sociálny fond
   • Všeobecná škola s vyučovacím jazykom slovenským v Novom meste pod Šiatrom
   • Centrum voľného času CVrČek Moldava nad Bodvou
   • Štátny pedagogický ústav
   • Mestské kultúrne stredisko
   • Základná umelecká škola Moldava nad Bodvou
  • Počítadlo návštev

   Počet návštev: 3518974
  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

   • Exkurzia tretiakov
   • Didaktické hry na I. stupni- Ukážky POLÍCIE
   • Údolie manitou
   • Návšteva bábkového divadla v KE
   • Výchovný koncert ZUŠ
   • Pletenie košíkov
   • Turistická vychádzka
   • Vyhodnotenie súťaže Stvárni knihu 2018 III. ročník
   • Oceňovanie víťazov Krajských kôl predmetových olympiád