krúžok

Navigácia

História školy Súčasnosť školy Práva a povinnosti žiaka Práva a povinnosti rodičov Prezentácia školy Časový rozpis úradných hodín riaditeľky školy Konzultačné hodiny pedagógov Školský kalendár Prázdniny Zvonenie

O škole

História školy

 

V školskom roku 1988/1989 bolo naše mesto obohatené o priestory novej základnej školy.
     1. septembra prevzal riaditeľ školy PaedDr. Ladislav Štark kľúče od budovy základnej školy na Marxovej ulici. Pre žiakov otvorila nová škola brány 17. októbra 1988. Ponúkala všetky vymoženosti vtedajšej doby: 17 tried, špecializované učebne jazykov, biológie, chémie, matematiky, fyziky, žiacku knižnicu, cvičnú kuchyňu, školskú družinu, jedáleň, školskú telocvičňu, byt, dielne.

Pred vstupom do budovy bola osadená monumentálno - dekoratívna plastika s motívom knihy - symbolom vzdelania a múdrosti.

4. júna 1998 na 2. celookresnej konferencii škôl podporujúcich zdravie sme obdržali osvedčenie o zaradení medzi Školy podporujúce zdravie.

1. apríla 2002 sa naša ZŠ stala samostatným právnym subjektom, s vlastným štatútom školy, pod ktorú patrí i školská jedáleň.

Nový školský rok 1991/1992 na jeho prahu privítala nová riaditeľka školy Mgr. Zlata Hošoffová, ktorá odovzdala  v roku 2004 štafetu Mgr. Helene Dubinskej.

Po trinástich rokoch k 31. augustu 2017 p. riaditeľka Mgr. Helena Dubinská odišla na zaslúžený odpočinok a od 1.9.2017 bola vedením školy poverená ZRŠ Mgr. Gabriela Janičová. Nový školský rok 2017/2018 teda začal pod jej vedením do doby vymenovania nového riaditeľa školy. Od 29.9.2017 bola vedením školy poverená ZRŠ Mgr. Renáta Ovseníková. Od 1.11.2017 sa po výberovom konaní stala riaditeľkou školy Mgr. Gabriela Janičová.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Severná 21
  045 01 Moldava nad Bodvou
 • Škola: 055 / 460 31 09
  Hospodárka školy: 055 / 489 80 99
  Mobil škola: +421 903 128 532
  Vedúca ŠJ: 055 / 460 24 89
  Mobil vedúca ŠJ: +421 903 165 019

Fotogaléria