krúžok

Navigácia

 • OK matematickej olympiády

  OK matematickej olympiády

  Dňa 25.1.2023 sa v Košiciach uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády žiakov piateho a deviateho ročníka. Našu školu reprezentovali 3 žiaci deviateho a 1 žiak  piateho ročníka. Aj napriek náročným úlohám žiaci deviateho ročníka Richard Prokop a Branko Svoboda sa umiestnili na prvých priečkach rebríčka a stali sa úspešnými riešiteľmi. Blahoželáme a prajeme im veľa úspechov.

 • PRACUJEME S IHLOU

  PRACUJEME S IHLOU

  Cieľom pracovného vyučovania je rozvíjať u žiakov praktické pracovné zručnosti s využitím rôznych materiálov a nástrojov. Naši tretiaci sa dnes popasovali so šitím. Hodinu im spestrila pani Barbara Bodnárová, ktorá sa vo voľnom čase venuje šitiu. Ukázala žiakom ušité oblečenie, pomohla pri navliekaní nite, robení uzlíkov alebo samotnom šití. Počas šitia žiaci prišli na to, že to veru nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá, no všetci zvládli ušitie látkového srdiečka s menšou či väčšou pomocou. Za odmenu im pani Barbara pripravila prekvapenie v podobe handmade čiapok a čeleniek, ktorým sa nesmierne potešili. Ďakujeme sa spoluprácu.

 • Vitaj, predškolák!

  Vitaj, predškolák!

  Dňa 25. januára 2023 privítali prváci vo svojich laviciach predškolákov z MŠ Veselá zebra. Spoločnými silami sa pustili do plnenia zaujímavých úloh. Prváci predškolákom ukázali, čo všetko sa už naučili. Dokázali, že čítať, písať a počítať je veľká zábava. Rovnako skvelý výkon podali aj predškoláci, ktorí s nadšením pomáhali psíčkovi plniť neľahké úlohy. Ukázali svoju šikovnosť a pripravenosť na školu. Predškolákom prajeme veľa šťastia a tešíme sa na ďalšie stretnutie na našej škole.

 • AKO FUNGUJE DÝCHACIA SÚSTAVA

  AKO FUNGUJE DÝCHACIA SÚSTAVA

  O procese dýchania, nevyhnutnosti kyslíka pre náš život a o častiach dýchacej sústavy človeka sa učili štvrtáci na hodinách prírodovedy. V rámci upevňovania učiva si žiaci 4.B triedy vyrobili funkčný model dýchacej sústavy človeka z bežne dostupného materiálu. Na vlastných vytvorených modeloch si vyskúšali, ako reálne fungujú pľúca, ako funguje dýchacia sústava. Zážitkové aktivity spestrujú výučbu, rozvíjajú tvorivosť žiakov, zefektívňujú edukačný proces a hlavne prinášajú radosť.

 • YPSILON - slovina je hra

  YPSILON - slovina je hra

  Už po štvrtý raz sa naša škola zapojila do vedomostnej a zároveň zábavnej súťaže YPSILON – slovina je hra.  Ide o celoslovenskú súťaž pre žiakov základných škôl, ktorej sa zúčastnili žiaci I. aj II. stupňa. V teste riešili tvorivé a nezvyčajné úlohy, ktoré im miestami dali zabrať. Takouto zábavnou formou si žiaci overili svoje znalosti a jazykové zručnosti z materinského jazyka. Teší nás, že naši žiaci dosiahli aj v tomto roku vysoké percento úspešnosti, o čom svedčia aj diplomy so zlatými medailami. Spomedzi 34 súťažiacich dosiahlo 6 žiakov úspešnosť nad 80%, 22 z nich nad 90% a žiačke Amy Stone z 3. A triedy sa podarilo napísať test bez chybičky a získala 100%. Tieto výborné výsledky našich žiakov svedčia o tom, že ich slovenčina baví a sú v nej naozaj dobrí. Blahoželáme!

 • DEŇ KOMPLIMENTOV

  DEŇ KOMPLIMENTOV

  24.január je Medzinárodným dňom komplimentov. Milé slová, povzbudenie, uznania, úsmev, pochvala... by mali byť súčasťou nášho každodenného života. Takýto pozitívny prístup dokáže premeniť obyčajný deň na úžasný. A tak sme to urobili aj my, ôsmaci, na hodine ETV. Aktivitami "Daruj a vezmi kompliment", "Srdiečko komplimentov" a "Kompliment pre pedagógov" sme vyčarili úsmev na tvári nielen našim spolužiakom, ale i sebe samým a našim vybraným pedagógom. Urobiť predsa radosť dokážeme aj maličkosťou, a to milým slovom, či pochvalou. Bolo veľmi príjemné sledovať, ako sa rozžiarujú tváre a ako nás dokážu komplimenty urobiť šťastnými. Po dnešných aktivitách sme spoločne zhodnotili, že netreba žiť len pre seba, ale treba potešiť aj druhých. Hneď je potom deň krajší. A to nemusí byť ani 24. január.  

 • OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

  OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

  19.1.2023 sa na našej škole uskutočnil 33. ročník okresného kola olympiády v anglickom jazyku. Tento rok sme u nás privítali 24 škôl a spolu 44 súťažiacich, čo svedčí o obrovskom záujme o túto súťaž. Olympiáda pozostávala z dvoch častí, z písomnej a ústnej, ktoré detailne preverili všetky jazykové zručnosti súťažiacich z anglického jazyka. Žiaci súťažili v 2 kategóriách. V kategórii 1.A, ktorá je určená žiakom 5., 6. a 7. ročníkov a v kategórii 1B. V  kategórii 1A zastupovala našu školu  Anna Csontosová zo 7.A triedy, ktorej len o vlások uniklo víťazné umiestnenie a skončila na krásnom 4. mieste z 21 súťažiacich a zároveň sa stala  úspešnou riešiteľkou súťaže.  V kategórii 1B bola tento rok konkurencia ešte väčšia. Súťažilo v nej 23 žiakov ôsmych a deviatych ročníkov. Našu školu reprezentovala žiačka Dominika Bauerová z 9.A triedy, ktorá vďaka svojim vynikajúcim znalostiam z anglického jazyka a plynulému prejavu získala vysnívané 1. miesto. Obidvom súťažiacim blahoželáme ku krásnym výsledkom, prajeme ešte mnoho úspechov a Dominike držíme palce na krajskom kole OAJ, ktoré sa uskutoční už vo februári.

 • OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

  OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

  Dňa 18. januára sa na našej škole konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách 1A a 1B.  Museli zvládnuť písomnú časť, a tak následne postúpili na ústnu časť. Písomná časť pozostávala z posluchu s porozumením, čítania s porozumením a gramatického testu. V ústnej časti museli preukázať svoje vedomosti pri opise neznámeho obrázka/situácie a viesť rozhovor s členmi poroty na zadané témy.

   Kategória 1A je určená pre žiakov 5.až 7.ročníka. Našu školu v tejto kategórii reprezentoval žiak 6.A RENÉ PIRHÁČ. V tejto kategórii je nesmierne ťažké nájsť žiakov ovládajúcich nemecký jazyk na takej úrovni, aby mohli súťažiť na olympiáde, a preto Renému patrí uznanie -  aj keď nezískal popredné miesto. Získal skúsenosti a precvičil si nemčinu i súťažne. Je už len na ňom, ako to ďalej využije a aj 4.miesto je krásny úspech.

  Kategória 1B je určená pre 8.a 9. ročník, úlohy sú náročnejšie i samotná ústna časť. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci. JAKUB ZIMA z 8.A triedy získal krásne 3. miesto a ALEX HVIZDOŠ z 9.A triedy získal taktiež pekné umiestnenie, a to  4.miesto. Obaja si počínali veľmi dobre v písomnej časti a v ústnej časti plynule komunikovali na zadané témy. Bola radosť ich počúvať. V  konkurencii iných škôl obstáli naši žiaci veľmi dobre a sme na nich právom hrdí. Druhý cudzí jazyk je v dnešnej dobe to PLUS, ktoré vedia oni navyše oproti žiakom, ktorí si na druhý cudzí jazyk netrúfnu.

  Všetkým srdečne blahoželáme, máme z nich radosť a želáme im ešte veľa ďalších úspechov.

 • INTERVIEW V KADERNÍCKOM SALÓNE

  INTERVIEW V KADERNÍCKOM SALÓNE

  Naši novinári si spestrili svoju novinársku činnosť návštevou Kaderníckeho salónu pani Zuzany Gregovej. Srdečne nás privítala, porozprávala o svojej profesii, ktorej sa venuje už 16 rokov. Dozvedeli sme sa, ktoré účesy sú jej obľúbené, najvyhľadávanejšie, drahé, lacné... aká je spolupráca so zákazníkmi a porozprávala nám aj o svojich profesionálnych úspechoch u nás i v zahraničí. V salóne sa však nevylepšujú iba účesy. Nakukli sme aj do noviniek nechtového dizajnu. Všetky naše otázky boli zodpovedané. A aby bolo naše interview nezabudnuteľné, postarala sa aj o našu korunku krásy. Ďakujeme! 

 • ČO JE PODSTATNÉ NA PODSTATNÝCH MENÁCH

  ČO JE PODSTATNÉ NA PODSTATNÝCH MENÁCH

  V uplynulých mesiacoch sme sa v 5.ročníku dôkladne venovali na hodinách SJL podstatným menám. Vzorom podstatných mien. Ale čo je vlastne podstatné na podstatných menách? Dnes sme sa rôznymi aktivitami zamerali na túto otázku. Vyučovaciu hodinu sme odštartovali behacím diktátom, ktorým sme si overili pravopis podstatných mien. Vyskúšali sme si skupinovú prácu, pexeso a vzory, tajničkou sme si preverili naše poznatky z teórie o vzoroch podst. mien a v neposlednom rade sme prepojili naše spoločné fotografie i naše zážitky so vzormi podstatných mien. Aktivity boli naozaj zábavné, no až v závere hodiny sme zistili, že všetky naše úspešne vypracované úlohy smerovali k podstate podstatných mien, a tú nám symbolizoval vzor HRDINA – náš Batman. A tak sme dostali odpoveď. Podstatné je vedieť vzory na výbornú, ktoré nám napomáhajú k ovládaniu správneho pravopisu. My už toto všetko vieme, a preto sme malí hrdinovia. (5.A)

 • ZÁŽITKOVÉ UČENIE

  ZÁŽITKOVÉ UČENIE

  V spolupráci s Multifunkčným centrom pre deti a mládež v Moldave nad Bodvou sme si dnes vyskúšali so žiakmi deviateho ročníka zážitkové učenie na tému Kritické myslenie a globálne vzdelávanie. Počas vyučovacích hodín sa pomocou zážitkových aktivít prehlbovalo samostatné myslenie žiakov, ich myslenie v globálnych súvislostiach a zamerali sme sa aj na prácu s predsudkami a stereotypmi. Téma zážitkového učenia bola celý čas sprevádzaná motivačnou čínskou rozprávkou, ktorej cieľom bolo na jednej strane zámerne povzbudiť u žiakov tvorbu predsudkov, na druhej strane rozvíjať empatiu a uvedomiť si skutočnosť, že keď sa o dobro podelíme, budeme bohatší. Milí deviataci! Stojíte pred vážnou voľbou, kam na strednú školu?! Pevne veríme, že aj dnešným kritickým myslením  a globálnym vzdelávaním sme prispeli k jednoduchšiemu rozhodovaniu a uvedomeniu si, čo všetko môžu spôsobiť naše zakorenené predstavy či predsudky. ĎAKUJEME!

 • OZNAM o zmene výšky úhrady za ŠKD

  OZNAM o zmene výšky úhrady za ŠKD

  Vážení rodičia,

  dňa 16.12.2022 sa Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou uznieslo na zmene Všeobecne záväzného nariadenia č. 123 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach.

  Podľa prílohy č. 1 tabuľky C:

  zákonný zástupca žiaka od 1.1.2023 uhrádza za svoje dieťa poplatok vo výške 15,- € na dieťa, ktoré bolo v zbere údajov podľa štatistického výkazu SR 40-01 zaevidované k 15.9.2022. Na dieťa, ktoré nie je započítané do zberu údajov zákonný zástupca uhrádza poplatok vo výške 20,- € mesačne.

  V roku 2023 Vám prajeme pevné zdravie, veľa šťastia, rodinnú pohodu a osobné aj pracovné úspechy.

   

  Mgr. Gabriela Janičová

  riaditeľka školy

 • OZNAM o zmene výšky stravného

  OZNAM o zmene výšky stravného

  Milí rodičia a stravníci,

  dňa 16.12.2022 sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou o zmene finančného pásma vydaného MŠVVaŠ SR s platnosťou od 1.1.2023. Na základe Všeobecne záväzného nariadenia č. 123 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach uvádzame nasledovne:

  žiak 1. stupeň - 1,30 €/obed + 0,60 €/desiata

  žiak 2. stupeň - 1,50 €/obed + 0,65 €/desiata

  Povinný mesačný paušál za režijné náklady je 6 €.

  (príklad výpočtu stravného pre žiaka 1. stupňa za mesiac január 2023 ak poberá desiatu aj obed: 17 x 1,90 € + 6 € = 38,30 €).

  Zamestnanci škôl a dôchodcovia - 3,50 €/obed

  Cudzí stravníci - 3,90 €/obed

  V prípade nejasností nás prosím kontaktujte na tel. čísle 055//4602489 resp. +421 903 165 019.

  V novom roku vám prajeme hlavne pevné zdravie.

   

  Anna Jančiková

  vedúca ŠJ

 • Šťastný Nový rok

  Želáme Vám, aby rok 2023 bol pre Vás niečím špeciálny.

  Nech je každý nový deň naplnený láskou, zdravím, porozumením a šťastím.

  Nech máte každú minútu aspoň jeden dôvod pre radosť

  a urobíte si tak Váš svet krajším.

  ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.

  Zamestnanci ZŠ Severná

 • Vianočné prázdniny

 • Vianočný pozdrav Vám všetkým

  Blížia sa tie krásne chvíle vianočné, 

  v láske, šťastí, harmónii prežite ich spoločne. 

  Nie sú dôležité dary, ale v novom roku nech sa Vám darí, 

  zdravie nech slúži k spokojnosti 

  a dom aby ste mali plný hostí.

   

  Nech radosť a šťastie vládne u Vás doma,

  nech zďaleka obchádza Vás nešťastie a smola.

  Nech pohoda vládne za sviatočným stolom,

  nech láska prevláda nad nemilým slovom. 

  Prajem vám všetko, čo sa zabaliť nedá:

  pohodu, pokoj a zdravia veľa.

  Mgr. Gabriela Janičová

  riaditeľka školy

 • Vianočný turnaj žiakov a učiteľov

 • Vianočný turnaj

  Posledný deň v škole prebehol u nás v telocvični turnaj vo volejbale.
  Zmiešané družstvá postavili žiaci ôsmeho, deviateho ročníka, spoločné družstvo 8. a 9. ročníka . Hra mala vysokú úroveň. Žiaci ukázali nemalé majstrovstvo. Nešlo ale o víťazstva, dôležité bolo dobré sa zabaviť a ukončiť rok v perfektnej nálade.
  Na záver si každé mužstvo zahralo jeden set proti
  družstvu pedagógov.  Všetky odohrané sety prebehli vo vynikajúcej atmosfére, za čo patrí vďaka všetkým žiakom i pedagógom, či už na ihrisku alebo v publiku.
  Rozlúčili sme sa s prianím pekných sviatkov
  a s túžbou odohrania ďaľších napínavých stretnutí.

 • Vianočná akadémia

 • VIANOČNÁ BESIEDKA

  VIANOČNÁ BESIEDKA

  Blížiace sa Vianoce sme aj tento rok oslávili v každej triede na vianočnej besiedke. Sprevádzala ju príjemná atmosféra, predvianočná nálada či darčeky ... Aj touto cestou želáme všetkým rodičom, starým rodičom, známym a priateľom školy šťastné a veselé Vianoce! 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Severná 21
  045 01 Moldava nad Bodvou
 • Škola: 055 / 460 31 09
  Hospodárka školy: 055 / 489 80 99
  Mobil škola: +421 903 128 532
  Vedúca ŠJ: 055 / 460 24 89
  Mobil vedúca ŠJ: +421 903 165 019

Fotogaléria