krúžok

Navigácia

Profil verejného obstarávateľa Výzva na predloženie cenovej ponuky_gastrozariadenie Revízia elektrického zariadenia Výzva na predloženie cenovej ponuky - zverejnená 12.8.2019 o 8,33 hod. Zápisnica z vyhotovenia ponúk__telocvičňa_20.8.2019 Zápisnica z vyhotovenia ponúk_revízia elektriky_2019

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje ZŠ Severná 21, 045 01 Moldava nad Bodvou na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom uverejňujeme informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

Základná škola, Severná 21, Moldava nad Bodvou (ďalej len škola) je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d)  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Verejné obstarávanie zabezpečuje riaditeľka školy.

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Severná 21
  045 01 Moldava nad Bodvou
 • Škola: 055 / 460 31 09
  Hospodárka školy: 055 / 489 80 99
  Mobil škola: +421 903 128 532
  Vedúca ŠJ: 055 / 460 24 89
  Mobil vedúca ŠJ: +421 903 165 019

Fotogaléria