krúžok

Navigácia

Potvrdenie o návšteve školy Žiadosť o oslobodenie žiaka od vyučovania TSV Žiadosť o uvoľnenie žiaka z vyučovania Žiadosť o odklad Žiadosť o vydanie odpisu vysvedcenia Žiadosť o povolenie komisionálnej skúšky Žiadosť o štúdium v zahraničí Žiadosť o prijatie žiaka Žiadosť o prijatie žiaka do ŠKD

Žiadosti a potvrdenia

Potvrdenie o návšteve školy

V dnešných on-line časoch je mnohokrát pre rodičov potrebné potvrdenie o návšteve školy. Toto si môžete v bezpečí domova vytlačiť, resp. vygenerovať, či elektronicky preposlať ďalším inštitúciám, prostredníctvom rodičovského konta Edupage. Návod prikladáme, je jednoduchý https://help.edupage.org/?lang_id=2&p=u1/u1627/u218/e2755

Iná možnosť je generovať potvrdenie bez mena, len na základe rodného čísla cez stránku MŠVVaŠ SR prostredníctvom linky https://www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk/.

Veríme, že Vám aj touto on-line službou pomôžeme.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Severná 21
  045 01 Moldava nad Bodvou
 • Škola: 055 / 460 31 09
  Hospodárka školy: 055 / 489 80 99
  Mobil škola: +421 903 128 532
  Vedúca ŠJ: 055 / 460 24 89
  Mobil vedúca ŠJ: +421 903 165 019

Fotogaléria