krúžok

Navigácia

Členovia OZ "Severáčik" Štatút OZ Príspevok rodičov do OZ Zasadnutia OZ_školský rok 2022/2023

Rada RZ

Členovia OZ "Severáčik"

OZ "SEVERÁČIK" v školskom roku 2022/2023 pracuje v zložení uvedenom v nasledujúcej tabuľke:

Trieda

Meno a priezvisko

1.A

Mgr. Eva GLATZ

1.B

Zuzana LÜKÖOVÁ

2.A

Ing. Mgr. Natália ŠVEČKOVÁ

2.B

Alexandra DEMETEROVÁ

3.A

Miroslava PAULINSKÁ

4.A

Ivan GRÁC

4.B

Ing. Roland VARGA

5.A

Gabriel SZEPESI

6.A

Peter ŠALÁTA

6.B

Eva TÓTHOVÁ

7.A

Ing. Zoltán BENKE

8.A

Ing. Helena TÓTHOVÁ

8.B

Mgr. Slavomíra HOĎOVÁ

9.A

Mgr. Magdaléna DRASKOCZYOVÁ

9.B

Ing. Henrieta SIMKÓOVÁ

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Severná 21
  045 01 Moldava nad Bodvou
 • Škola: 055 / 460 31 09
  Hospodárka školy: 055 / 489 80 99
  Mobil škola: +421 903 128 532
  Vedúca ŠJ: 055 / 460 24 89
  Mobil vedúca ŠJ: +421 903 165 019

Fotogaléria